arrow

Трудове право

Зателефонуйте нам +380 44 585 66 03
АБО

Nota Group

Питання, пов’язані з трудовим правом, є основоположними для кожного процвітаючого підприємства, в роботі якого задіяна грамотна і професійна команда

Взаєморозуміння і взаємовигоди – основи для якісної співпраці між роботодавцем і найманим співробітником. Юридично правильно оформлені трудові відносини забезпечують здійснення поставлених цілей, виконання завдань і успіх компанії на ринку.

Робота з Nota Group з питань трудового права захистить власника від витоку важливої ​​інформації до конкурентів, непотрібних суднових суперечок, безглуздої витрати коштів на компенсації та ін.

Наша команда дивиться на трудове право очима власника бізнесу і займається всіма аспектами даної практики: укладенням, зміною та припиненням трудових відносин, складанням документів, що регламентують оклад співробітників, закріпленням функціональних обов’язків співробітника, регулюванням праці окремих категорій працівників, вирішенням питань в разі отримання травм на роботі або нанесення збитку наймачеві, підготовкою наказів та локальних документів та ін.

Крім того, наші юристи займаються і рішенням кризових ситуацій: можливим позасудовим врегулюванням суперечок і представництвом клієнта в судах всіх інстанцій.

Законодавче регулювання даної сфери зупинилося на рівні законодавства радянських часів і не враховує багатьох тенденцій сучасного ринку, потреб як роботодавця, так і найманого працівника. Наша команда юристів знає, як працювати з застарілими нормами, використовуючи їх в сучасних реаліях для досягнення компанією максимальної ефективності, з урахуванням інтересів її співробітників. Nota Group розробляє концепцію підтримки бізнесу в питаннях трудових відносин індивідуально під кожного клієнта з урахуванням специфіки підприємства.

Консультації з питань трудового законодавства
Юридичний аудит підприємства на предмет дотримання норм трудового права
Розробка кадрової документації, організація документообігу
Підготовка трудових договорів та контрактів, документів про нерозголошення співробітниками конфіденційної інформації та захисту комерційної таємниці
Супровід прийняття на роботу і реєстрація іноземних громадян
Розробка і реєстрація колективних договорів
Питання трудового права: виконання співробітниками робочих обов'язків, відсутність через хворобу, порушення трудової дисципліни, надання декретних відпусток і відпусток по догляду за дітьми і т.д.
Розробка документації для трудових процесів реструктуризації компанії, змін умов праці, скорочення штату або ліквідації
Врегулювання трудових конфліктів
Досудове вирішення трудових спорів
Представництво в рамках трудових спорів в судах всіх інстанцій