Наші новини

12 Грудня 2019
Закон «Про акціонерні товариства»: основні зміни
25 листопада у Верховні раді України зареєстровано законопроєкт 2493 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67468 про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» («Законопроєкт»), яким вносяться зміни, зокрема, до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 1)Мета Законопроекту - забезпечення виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонищодо адаптації національного законодавства до законодавства ЄС в сфері корпоративного управління, а також з метою підвищення позиції України у рейтингу Світового банку Doing Business за індикатором «Захист міноритарних інвесторів». 2)Передбачається, що прийняття Законопроєкту дозволить, зокрема: запровадити інститут радника з корпоративних прав, який здійснюватиме діяльність з розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо корпоративних прав; - запровадити механізм обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів; ·    - привести законодавство України про компанії у відповідність до найкращих світових практик та вимог законодавства ЄС; -підвищити позицію України в міжнародному рейтингу Doing Business за індикатором «Захист міноритарних інвесторів» 3)Законопроєктом пропонуються наступні зміни: 3.1.Повноваження загальних зборів учасників господарських товариств щодо прийняття ними рішень, які відносяться до компетенції інших органів такого товариства, можуть бути обмежені законами України; 3.2.Поняття «товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю» пропонується знову включити до Цивільного кодексу України; 3.3.З Господарського кодексу України пропонується виключити: 1.Визначення, що є: Акціонерним товариством; Товариством з обмеженою відповідальністю; Товариством з додатковою відповідальністю; Командитним товариством; Повним товариством; 2.Положення про установчі документи господарських товариств та перелік відомостей, які повинні вказуватись в установчих документах таких господарських товариств; Положення про перелік майна, яке відноситься до власності господарських товариств; 3.4.Пропонується надати право створювати холдингові компанії, як у формі публічних так і у формі приватнихакціонерних товариств. 3.5.При Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Українизможуть функціонувати Радники з корпоративних прав- юридичні особи, які будуть аналізувати на регулярній основі розкриття регульованої інформації про емітента та іншої інформації про акціонерне товариство, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі, з метою надання інформації необхідної для акціонерів при прийнятті ними рішення щодо використання прав голосу шляхом розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо користування правом голосу. Радником з корпоративних прав зможе бути будь-яка особа, яка має намір провадити діяльність з розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо користування правом голосу, письмово повідомила про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та є оприлюдненою та сайті комісії. 3.6.В товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю стороною корпоративного договору зможуть бути як саме товариство так і треті особи; 3.7.Учасники товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю зможуть прийняти рішення про облік часток товариств в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі у будь-який момент, відповідно до цього закону, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з товариством у порядку, встановленому Комісією. 3.8.Статутом товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю може бути встановлено, що учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства без згоди інших учасників.
Детальніше
28 Жовтня 2019
Как сделать свой бизнес успешным? Главный совет стартаперам
Каждый начинающий бизнесмен знает — чтобы начать собственное дело, нужны деньги. А чтоб удержать бизнес на плаву и при этом еще заработать, нужно грамотно распределять ресурсы и уметь экономить Самая разумная экономия денег в бизнесе сегодня — это передача задач на аутсорс. О плюсах аутсорсинга не говорил только ленивый. Но если в европейских странах эта практика давно распространенная, то в Украине все еще сохранилась давняя советская привычка держать при себе огромный штат сотрудников. Они могут просиживать штаны в офисе, сидеть без работы "от звонка до звонка", зато быть всегда "под рукой" и на виду у руководителя. Правда в том, что такая привычка не только вышла из моды, но и стала слишком дорогим удовольствием. По статистике, содержание штатных сотрудников обходится предпринимателям на 30% дороже. И это только первый аргумент в пользу бэк-офисов. Лучшие управленцы мира уже давно выбирают для работы аутсорсинговые компании. Почему? Давайте приведу вам пару аргументов: Экономия денег Успешный бизнес любит счет. Простая математика: содержание в штате одного юриста/финансиста/кадровика средней квалификации обойдется компании в $ 1 тысячу в месяц (минимум). Это, учитывая расходы на зарплату, налоги, аренду рабочего места, командировки и тому подобное. За эти же деньги можно получить целую команду специалистов, суммарная квалификация которых значительно выше средней квалификации одного наемного работника. Конечно, всегда есть соблазн сэкономить и нанять бухгалтера, офис-менеджера, кадровика в одном лице. Но, как показывает практика, качество работы от этого страдает. Иногда приходится переделывать работу дважды, что тормозит бизнес-процесс и в результате вашу прибыль. Время на развитие своего бизнеса На старте бизнеса вам хочется самостоятельно углубляться во все процессы и контролировать результат.  Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Но вы даже не представляете, как много энергии и сил отнимают бюрократические процедуры и прочая рутинная работа. Опытные специалисты на аутсорсе помогут вам грамотно развивать свой бизнес, высвободив время для креатива, новаторства и воплощения своих идей в жизнь. Повышение качества работы Часто управленец не может проконтролировать работу своего штатного сотрудника — просто не хватает нужных знаний. А вот руководители аутсорсинговой фирмы понимают все процессы и отвечают за качество работы. От этого напрямую зависит ваша прибыль. Тут главное — правильно выбрать команду: изучить предложение на рынке услуг, узнать количество людей в штате бэк-офиса, поинтересоваться его репутацией. Непрерывность всех процессов С надежным бэк-офисом предприниматель всегда уверен, что его бизнес не стоит на месте. Вы не зависите от работников, которые болеют/увольняются/уходят в отпуск.  Вы платите аутсорсинговой компании за результат. Еще один немаловажный бонус — ограждение себя от коррупционных рисков. Штатных сотрудников легче переманить/завербовать, все, что они теряют — это свое рабочее место. А большая компания вместе с недовольным клиентом теряет репутацию на рынке, что равносильно банкротству. А значит, за сохранностью ваших данных они следят очень тщательно! Что хотелось бы добавить. Переход бизнеса на аутсорс уже давно не несет в себе никаких угроз, это только дело времени. Так что выбирайте надежный бэк-офис и развивайте свое любимое дело с удовольствием! Источник: delo.ua
Детальніше
28 Жовтня 2019
Постановка кадрового учета: базовый минимум для стартапера
У любого молодого кадровика должны быть акты, регулирующие кадровое делопроизводство: кодекс законов о труде, инструкция о порядке ведения трудовых книжек, классификатор профессий и другие Собственное дело — маленькая мечта любого молодого и амбициозного предпринимателя, который намерен превратить любимое занятие в доходный бизнес. Но на пути к этой мечте без подводных камней никак. Из своего опыта скажу, что одной из самых распространенных ошибок стартаперов является то, что они настолько сфокусированы на основном виде деятельности, что напрочь забывают о сопутствующих организационных мерах, которые являются не менее важными, и без которых ни одна компания не сможет полноценно функционировать. В первую очередь я говорю о кадрах. Помимо того, что квалифицированных и опытных сотрудников надо найти и нанять, их нужно еще и документально оформить. Более того учет их работы придется вести на протяжении всего времени сотрудничества и даже по его окончанию. И вот на этой статье расходов начинающие предприниматели часто экономят, пренебрегая услугами профессиональных кадровиков и занимаясь учетом сотрудников самостоятельно. Как следствие — при первой же проверке фирмы получают штрафы за нарушения в ведении документации. Потому сегодня я решила поделиться своим опытом с новичками и объяснить несколько секретов постановки кадрового учета на предприятии. Итак, настольной книгой любого молодого кадровика должен быть перечень документов, которые регулируют кадровое делопроизводство. Это общие и стандартные нормативы, среди которых пресловутый КЗоТ (кодекс законов о труде), закон "Об отпусках", инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников, национальный классификатор профессий и закон "О социальной защите людей с инвалидностью". Останавливаться детально на каждом не буду, но моя первая рекомендация для новичков — не поленитесь и изучите все эти документы. Если вы все же твердо намерены вести кадровый учет самостоятельно или поручить его, допустим, секретарю, то следующий перечень вам стоит запомнить, а лучше записать и распечатать. В него входит минимум нормативных документов, который государство обязало иметь любое физлицо, имеющее в своем распоряжении наемных сотрудников. Даже если компания состоит только из одного директора, вы уже должны иметь в наличии эти бумажки: - Штатное расписание. Документ, который содержит структуру вашего предприятия. В нем вы прописываете департаменты, отделы, должности, оклады и ставки. Это важная бумага, потому что, когда предприятие проходит какие-либо проверки, первое, что потребуют — штатное расписание. Его может запросить Фонд социального страхования, Инспекция по труду или Пенсионный фонд. - Правила внутреннего трудового распорядка. Они определяют организацию работы на предприятии, режим работы (плавающий график или время обеда) и другие вопросы, которые могут привести к трудовым спорам. В идеале эти правила должны висеть при входе в офис. Кстати, за отсутствие такого расписание можно схлопотать штраф в размере минимальной заработной платы. - Должностная инструкция. Этот документ у нас тоже попадает в список must have, потому что там должны быть описаны все права и обязанности сотрудника. На многих предприятиях инструкций нет, но по своему опыту скажу, что есть категория сотрудников, которая ориентируется исключительно на этот документ. В любом случае, за его отсутствие можно получить тот же штраф в минимальную зарплату. - Приказы и заявления. Они делятся на приказы по личному составу и на приказы по отпускам. Первые хранятся в архиве 75 лет и к ним относятся приказы о приеме на работу, об увольнении и о возможных переводах. Также сюда включают все решения, которые касаются финансовой составляющей. А вот с приказами по отпускам дела обстоят куда проще — они хранятся пять лет. Серьезность этих документов тоже преуменьшать не стоит, потому как, например, назначение директора без приказа будет не действительным. - Личные карточки (форма №П-2). Это бланк, который также хранится 75 лет и включает в себя полностью все данные о сотруднике: от личной информации до его перемещений внутри компании. Например, это могут быть сведения о воинском учете, семейном положении или прописке. Даже если предприятие ликвидировано — эти карты все равно попадают в государственный архив для начисления пенсий. - Трудовые книжки всей команды. Они являются документом строгой отчетности и потому на них нужен журнал. Даже если у вас, допустим, лежит лишь одна трудовая и нет этого журнала — инспекция по труду опять же оштрафует на минимальную зарплату. В журнал нужно вносить номер трудовой, фамилию сотрудника, даты его приема на работу, а потом и увольнения. Очень важно, чтобы последний расписался в журнале при получении трудовой, потому что иногда возникают трудовые споры и в этом случае вы полностью снимаете с себя ответственность. - Табель учета рабочего времени. Он является критично важным при начислении зарплаты. В идеале табель должен заполнять профессиональный кадровик, но на начальном этапе это часто делают секретари. И тогда вам, как руководителю, важно проследить чтобы эти документы заполнялись должным образом. В табелях важно вести учет прихода на работу каждого сотрудника, отмечать случаи, когда он заболел/не явился/ушел в декрет. По итогу месяца бухгалтер берет табель и начисляет зарплату, исходя из записанных данных. - График отпусков. В идеале 2 января, выйдя после новогодних праздников, вы должны сесть всей командой и составить этот план сообща. Каждый из сотрудников должен пойти в отпуск по графику, но на практике это не всегда работает и у многих возникают разные жизненные обстоятельства в течение года. Мой совет — пусть этот график все равно будет составлен и лежит на предприятии. А вы, как руководитель, далее можете ориентироваться по обстоятельствам и отпускать сотрудников в удобное для них время. Это не противоречит закону. - Положение о защите персональных данных. При приеме на работу вы обязаны выдать сотруднику стандартный бланк, подписав который он согласится предоставить вам свои персональные данные. Вы же, в свою очередь, должны гарантировать их сохранность и правомерную обработку. - Положение о социальном страховании. Необходимость в этом документе возникает тогда, когда количество сотрудников растет и вопрос с больничными становится остро. Если количество сотрудников в компании не превышает 15 человек, избирается уполномоченный по социальному страхованию, если же превышает ― следует создавать комиссию из сотрудников. Именно этим людям формально нужно составлять протоколы по социальному страхованию и решать, оплачивать больничные листы или нет. Соцстрах может проверить наличие этих протоколов в любое время с момента организации предприятия. Например, предприятие может быть организованно в 2009 году, а Соцстрах решит проверить его лишь в 2019 году. Фонд берет больничные от 2009 года и смотрит, чтобы под каждым из них был расчет и протокол комиссии. То есть положение о соцстраховании — это, можно сказать, учет больничных листов. Из этих пунктов и состоит минимальная нормативная база документов о кадровом производстве на предприятии. Безусловно, придерживаясь такого простого списка, на первых порах любой стартапер сможет обезопасить себя от проблем и штрафов. Но скрывать не буду — в долгосрочной перспективе без hr-профессионалов бизнесу не обойтись. Ведь чем больше растет ваше детище и чем интенсивнее оно развивается, тем быстрее расширяется штат сотрудников и вместе с ним — приумножается бумажная волокита. И для тех, кто не хочет возиться с созданием специального кадрового отдела, рынок давно придумал альтернативу — услуги аутсорсингов компаний, на плечи которых ляжет, в том числе, и кадровое делопроизводство. Но при этом важно помнить: люди — это один из самых ценных ресурсов в бизнесе и доверять эту часть работы нужно только профессионалам. Источник: delo.ua
Детальніше
12 Серпня 2019
Агрессивная политика приватности: чем грозит несоблюдение регламента GDPR?
Еще год назад аббревиатура GDPR вызывала у многих страх и ужас. Сейчас украинский бизнес постепенно (хоть и не быстро) углубляется в это понятие и принимает необходимые меры для того, чтоб подстроиться под новые стандарты. Причем тут украинцы? Действие документа распространяется на любой бизнес, работающий с персональными данными европейцев. Если украинская компания имеет свой филиал или представительство на территории Евросоюза или обрабатывает персональные данные европейцев в Украине, то требования GDPR в любом случае будут распространяться на нее. И если год назад слово «GDPR» только звучало угрожающе, то теперь полетели первые головы. Недавние известия о гигантских штрафах всполошили всю мировую общественность: сначала румынское отделение Unicredit Bank получило первый штраф в размере 130 000 евро за нарушение GDPR. Потом авиакомпания British Airways выплатила рекордные 138 млн фунтов стерлингов за прошлогоднюю утечку данных ее клиентов. И буквально следом - сеть отелей Marriott оштрафовали на $124 млн. за потерянные данные клиентов после хакерской атаки. Штрафы вполне реальные и внушительные, при этом они накладываются как на распорядителя (владельца), так и на процессора (оператора) персональных данных. Поэтому многие украинские предприниматели постепенно осознают необходимость внедрения GDPR в своих компаниях. Что это за зверь такой? Европарламент принял регламент General Data Protection Regulation еще в 2016 году. В силу он вступил только с 25 мая прошлого года. Регламент несет обязывающий характер по защите персональных данных для всех стран, на которые распространяется сфера его действия. Украина приняла на себя обязательства в рамках ассоциации с ЕС, которые в том числе заключаются и в защите персональных данных. Именно потому внедрять стандарты GDPR на своем предприятии важно и нужно уже сейчас. Как не попасть под санкции? Внедрение GDPR требует вложений. Но это, как говорится, «must have», чтобы обеспечить своим данным надлежащий уровень защиты. В противном случае можно потерять гораздо больше - максимальный штраф за нарушение GDPR по новому регламенту составляет 4% от годового оборота компании. Посчитайте сами. Уже не говоря о потере клиентов и деловой репутации, которую очень сложно заработать ( а тем более -восстановить) нашим компаниям в Европе. Чтоб не попасть под санкции, важно привлечь специалиста, который внедрит регламент в ваш бизнес - DPO. Это специалист по обеспечению защиты при обработке персональных данных, юрист, аудитор, советник и консультант в одном лице. Он внедряет стандарты GDPR, регулярно следит за их соблюдением, дает рекомендации по оценке влияния разных факторов риска на защиту данных. А также выступает контактным лицом с европейскими органами надзора. Потому что если есть работающая система штрафов- запросы от официальных органов не заставят себя долго ждать. Есть случаи, когда назначение DPO является обязательным, такие как: ● основные виды деятельности включают регулярный и масштабный мониторинг персональных данных граждан Евросоюза ● компания обрабатывает «чувствительные данные» (данные о состоянии здоровья, расовой принадлежности, судимости). Во всех остальных случаях назначение DPO остаётся рекомендованным, но не обязательным. Хотя европейские регуляторы в один голос призывают не пренебрегать таким специалистом и делегировать ему все полномочия по внедрению стандартов GDPR. Важно сделать первый шаг Уже за год активно действующего регламента GDPR мы видим позитивные сдвиги в осведомленности и соблюдении регламента украинскими предпринимателями. Важно сделать первый шаг- определить слабые стороны в компании, найти специалиста, выделить бюджет и реализовать план по защите своей компании от возможных рисков. Помните одно: если мы хотим работать с внешним миром — нужно жить по тем правилам, которые в нем установлены. Поэтому игнорировать GDPR уже не получится. Источник: Левый берег 
Детальніше
12 Серпня 2019
Бизнес-план для стартапа: от идеи к успешной компании
Современный мир диктует нам новые тренды и, безусловно, будущее бизнеса сегодня за стартапами. Сейчас умы молодых и талантливых предпринимателей заняты тем, как превратить свою идею в доходное дело, сделать свой стартап конкурентным и привлечь крупных инвесторов для его реализации. На практике же больше половины стартапов "сыпятся" еще на старте, потому что креативным идеологам не хватает финансовой грамотности и знания бюрократических процессов. На деле оказывается, что хорошая идея это одно, а вот разработка качественного бизнес-плана, ведение бухгалтерского учета и налогового сопровождения — вовсе другое. Потому сегодня будем разбираться в азах финансового планирования стартапа вместе. Топ ошибок новичков Начнем с того, что ни одной, даже самой гениальной, идее не выжить в материальном мире без качественного и продуманного бизнес-плана. Именно он должен убедить инвестора вложиться в перспективную идею и доказать вкладчику, что его драгоценные средства будут использованы максимально рационально. Но это не единственная цель. Бизнес-план крайне необходим и самому стартаперу, так как он должен стать настольной Библией и руководством к действию в одном флаконе. Этот план должен быть максимально приближен к вашей реальной ситуации, в которой вы собираетесь открывать бизнес. И первая ошибка, которую допускают новички — смешивают цели инвестора с собственными. То есть вместо того, чтобы четко объяснить инвестору, на что пойдут его деньги, стартапер заранее пытается их сэкономить. В итоге такой подход оставляет его у разбитого корыта — инвестор либо уходит, либо стартапер на этапе реализации не вкладывается в бюджеты и несет дополнительные финансовые затраты. Но это не единственные грабли, на которые может наступить начинающий предприниматель. В бизнес-план часто закрадываются обычные технические ошибки. Допустим, вы пользуетесь программой Excel, в которую можно встроить неправильный формулы. Таким образом вы можете легко получить, сами того не заметив, ошибки в вычислениях, например, в расчете зарплаты к выплате. Нередко случаются и концептуальные ошибки — когда учредитель не верно трактует какие-либо технологии или не до конца понимает принцип их работы. Например, мы хотим делать продажи с помощью сайта, закладываем их в размере 15 тыс. грн, но не закладываем ни одной гривни на продвижение и СЕО оптимизацию этого сайта. Это простой пример того, как владелец может не понимать саму технологию продаж. Но все же самыми распространенными и, в итоге, дорогостоящими оказываются методические ошибки.  И самая часто встречаемая — нежелание хотя бы частично самостоятельно финансировать свой проект. Тогда у инвестора возникает стразу два вопроса — что сам стартапер хочет получить от этой истории и в чем тут подвох. А с такими мыслями денег обычно не дают. Также инвестора может отпугнуть отсутствие прозрачной организационной-правовой системы. Я имею ввиду, что ему должно быть четко понятно, кто конкретно будет ответственен за предприятие и как оно будет работать. Строим финансовую модель Из всего выше сказанного вывод напрашивается сам собой — если хотите дать жизнь своему детищу, придется хорошенько потрудится над разработкой качественной финансовой модели для бизнес-плана. Финансовая модель — это тот расчетный документ в программах моделирования или сценарного планирования, который показывает экономику проекта и позволяет оценить эффективность вложений в него. Проще говоря, он иллюстрирует, как ваша идея выходит на окупаемость и сколько можно на ней заработать. Если модель построена правильно, то она дает понимание картины еще и в двух вариантах: при оптимистических и пессимистических сценариях развития бизнеса. А это, в свою очередь, позволяет построить план реакций на внешние факторы для того, чтобы в целом выйти на какой-то уровень прибыльности. Финансовая модель должна иметь сценарий, вводные данные и определенный набор финансовой отчетности. В основном эта отчетность строится на трех формах: отчет о движении денежных средств, о прибыли и убытках, а также баланс. Не обойтись тут и без расшифровок этих документов, но самое главное — без грамотных и прозрачных KPI. Именно они дадут выйти на какие-то коэффициенты, понятные для инвесторов. Данные для финансовой модели можно брать из очень многих источников. Например, для просчета доходов проекта обычно используют объемы и сезонность продаж, цены и инфляцию. В расходы же включаем цены материалов, нормы расходов, агентские по продаже, затраты на аренду и оплату труда, а также на маркетинг и рекламу. Важно не забыть и про инвестиционные затраты, вроде расходов на лицензию и регистрацию, на подбор персонала и приобретение активов для старта. Ну и затраты в виде налогов тоже никуда не деваются — мы, как и другие, должны платить НДС, налог на зарплату и прочие отчисления. Дальше мы собираем все эти данные воедино и моделируем формы отчетности, с помощью которых структурируем всю эту информацию. Теперь эти исходные данные нужно занести в отчеты и обязательно произвести "контрольный выстрел" — проверить модель на отсутствие ошибок в расчетах. Не нужно забывать и про анализ чувствительности. Он дает ответы на такие вопросы: "Если меняется цена на одну гривну, то что происходит дальше?", "Если спрос падает на 1%, то тогда что?". Проработать такие сценарии гиперважно, ведь у инвестора эти вопросы лежат на поверхности и ответ на них может стать решающим. Посмотрите на ситуацию со стороны вкладчика. Ему говорят, что проект окупится за два года. Но если, например, спрос просядет на 2%, то проект выйдет на окупаемость уже через четыре года. А это означает, что проект достаточно чувствительный и вложение в него — большой риск. Лайфхаки для новичков Хорошие модели, благодаря грамотному построению, дают на выходе ту информацию, которая будет полезна и интересна как самому стартаперу, так и инвесторам. То есть в идеале финансовая модель должна давать четкие ответы на любые базовые вопросы, которые могут возникнуть на пути реализации идеи. Но кроме этого, от себя хочу добавить пару приемов, которые помогут стартаперу в битве за инвестиции: ✅ По возможности изучите средние показатели по отрасли. Особенно это пригодится новичкам, ведь данные могут помочь убедить инвестора в перспективах и предвидеть собственные ошибки заранее. Но такая возможность в нашем динамичном мире есть не всегда: первопроходцам, например, в робототехнике или искусственном интеллекте сравнить себя просто не с кем. ✅ Закладывайте резервы. Потому что далеко не все может пойти так, как вы просчитали. Чаще всего это касается продаж, которые в первые месяцы оказываются на гораздо более низком уровне, по сравнению с заложенным. ✅ Будьте реалистами. Инвесторам нельзя сразу обещать "золотые горы" и взорвать рынок. Мы должны сказать сразу и честно, сколько конкретно на нашем продукте он будет зарабатывать. То есть unit economics должна быть понятной инвестору. ✅ Опишите потребность в капитале. Вот вроде бы человек дал данные по тратам и прибыли, рассчитал все остальные показатели и формулы. А в итоге инвестор все равно не может понять, сколько нужно капитала и как стартапер его будут распределять. Вы должны сразу в резюме указать, как видите участие инвестора в вашем проекте. ✅ Разберитесь с деньгами. Научитесь различать потоки денежных средств и прибыль, между которыми многие ставят знак равно. И может быть это аксиома для финансиста, но для стартапера далеко не всегда. Подводя итоги, думаю, становится очевидным, что хороший бизнес-план — это огромный кусок работы. Чтобы все получилось грамотно, понятно и главное эффективно нужно иметь целый букет фундаментальных знаний в юриспруденции, финансах и бухучете. Существует слишком много нюансов, которые надо учесть, иначе все усилия могут пойти насмарку. Потому мой последний и главный совет всем начинающим стартаперам — составление такой бизнес модели лучше доверить профессионалам. Как правило, у аутсорсинговых компаний есть целый штат специалистов любого профиля, которые за сравнительно небольшую сумму разработают качественный бизнес-план. А затраты на таких специалистов в итоге окупятся с лихвой, в случае успешного привлечения инвестора. Помните: денег в мире очень много, а идей — очень мало. Потому если у вас есть идея, и если она будет правильно подана — финансирование всегда найдется. ИСТОЧНИК: ДЕЛО 
Детальніше
12 Серпня 2019
Плюсы и минусы кадрового аутсорсинга
С каждым годом все больше бизнесов прибегают к услугам кадрового аутсорсинга. Мировые тенденции развития данного рынка показывают фантастический взлет - порядка 80% американских и 70% европейских компаний ведут кадровое делопроизводство и считают заработную плату с помощью аутсорсеров. Украинский рынок предоставления услуг, данного направления не так развит, но имеет хорошие перспективы роста. Самыми активными клиентами на сегодня являются представительства международных компаний и крупные украинские бизнесы. Вырос спрос за последний год и среди украинских предприятий средних размеров. Определим положительные аспекты по передаче кадрового делопроизводства на аутсорсинг. Возможность сосредоточиться на деятельности предприятия. В бизнесе всегда наступает момент, когда СЕО завален бумагами и рутинной работой, а на развитие своего бизнеса времени у него не остается. Ведение кадрового аутсорсинга освобождает работодателя от необходимости решать сугубо технические вопросы, связанные с ведением кадрового учета и соблюдением требований законодательства. Экономия. За счет того, что аутсорсинг кадрового делопроизводства в целом подразумевает решение конкретных проблем, а не непосредственно фактическое постоянное нахождение специалистов на рабочих местах с соответствующими расходами, может обеспечиваться оптимизация затрат предприятия. Особенно актуально это для небольших предприятий, где просто нет практической необходимости в наличии постоянного сотрудника, который занимался бы решением кадровых вопросов. Например, у Вас есть сотрудник с зарплатой в 10 тыс грн, но общие затраты на специалиста намного выше – сюда «плюсуются» расходы на его связь, налоги, рабочее место, страховку, мотивационные программы, обучение и прочее. Всего по нашей оценки дополнительные траты могут достигать еще 10 тыс грн. Работая с аутсорсинговойкомпанией, вы избегаете этих дополнительных трат. Упрощение подбора специалистов. При аутсорсинге все вопросы, связанные с подбором специалистов, возлагаются на исполнителя. Все знают, что в стране сейчас «кадровый голод» – профессионального бухгалтера и юриста найти очень непросто. Если ранее закрыть вакансию можно было в среднем за две недели, то сейчас это может занимать до двух месяцев. Работа с аутсорсинговой компанией эту головную боль с бизнеса снимает.  Снижение рисков. В компаниях, предоставляющих услуги кадрового аутсорсинга, однозначно работают высококлассные специалисты, разбирающиеся в своих задачах и требованиях законодательства. Это практически исключает возможность ошибки. А с недавних пор они стоят для работодателя очень дорого. Например, штраф за допуск на работу сотрудника без оформления трудового договора обойдется бизнесу в более чем 125 тыс грн. А невыплата за неиспользованный отпуск при увольнении – 41 тысгрн. Отсутствие необходимости обеспечения социальных гарантий. Компания, пользующаяся услугами аутсорсинга кадрового делопроизводства не должнаобеспечивать никаких социальных гарантий сотрудникам компании-аутсорсера. Таким образом также снижаются риски потери сотрудника и необходимости поиска замены при выходе его в декрет, болезни или уходе в отпуск С плюсами все более менее понятно. Теперь давайте рассмотрим минусы. И здесь начинается самое интересное. Что все-таки может беспокоить СЕО? Сложность перехода. Аутсорсинговые отношения должны пониматься как партнерские. Нельзя прийти к реализации аутсорсингового проекта через формулу «Мы заплатили, а вы делайте». У аутсорсинговой компании есть знания по направлениям, отрасли, но нет понимания специфических аспектов. Поэтому на этапе внедрения необходимо, во-первых, сформировать с обеих сторон проектную команду, во-вторых, осуществлять несколько этапов контроля. Неопределенность. При переходе на систему аутсорсинга, заказчику необходимо удостовериться в хорошей репутации исполнителя, квалификации его специалистов и возможности осуществлять все необходимые кадровые мероприятия. Важно понимать, что вы ищете себе партнера, а он должен быть высокопрофессиональным и ответственным. Риски утечки информации. Бытует мнение, что при работе с кадровой документацией возможна утечка конфиденциальных данных компании, что может быть недопустимо для некоторых организаций и видов деятельности. На самом же деле из практики могу сказать, что компании - аутсорсеры очень дорожат своей репутацией и не допустят подобного. Такой риск существует только если вы изначально выбрали недобросовестного подрядчика. Но и со штатным специалистами существует подобная опасность. Вопрос аутсорсинга скорее личное восприятие собственника бизнеса. Можно привести тысячу аргументов «за», но, если ему чужда такая модель работы – он найдет тысячу аргументов «против». Как пример можно провести появление на рынке мобильных телефонов, которым скептики не давали шансов на существование в нашей стране. Однако прогнозы специалистов говорили о том, что подобные устройства коммуникации в дальнейшем вытеснят стационарные телефоны, которые априори считались необходимостью в каждом доме. На сегодняшний день наличие в семье стационарного телефона – редкость, а без мобильной связи мы не представляем своей жизни! Новое время диктует новые подходы во всех аспектах нашей жизни, в том числе и создание новых систем в организации и обслуживании бизнес процессов. Так с каждым годом все больше компаний отдают часть своих бизнес-процессов на сопровождение внешнему подрядчику. И я верю, что в скором времени и украинские предприниматели в полной мере примут новую модель.  
Детальніше
8 Липня 2019
Nota Group – лучшая аутсорсинговая компания в Украине по версии Investory News
В Украине выбрали ТОП-5 лучших аутсорсинговых компаний. Опрос проводило информационное агентство деловых новостей Investory News. Лучшие аутсорсинговые компании Украины были выбраны на основе голосов украинских предпринимателей и их собственного анализа комплексности услуг. Первое место в рейтинге заняла аутсорсинговая компания Nota Group, которая занимается комплексным правовым и финансовым обслуживанием предприятий и частных лиц. В команде Nota Group — юристы, адвокаты и финансисты с многолетним опытом работы в бизнес-структурах. "Передавать услуги на аутсорс стало модным трендом последних лет. Поскольку это экономия средств предпринимателей, их времени и сил. И главное — это привлечение экспертных знаний, гарантия качества работы и эффективности ведения бизнеса. С профессиональной аутсорсинговой командой можно не переживать за результат", — рассказывает генеральный директор Nota Group, член правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, глава комитета корпоративной безопасности Группы компаний "Октава" Татьяна Андрианова. По словам экспертов, чаще всего бизнес отдает на аутсорс IT-процессы, юридические вопросы, управление недвижимостью, налоговую отчетность, кадровые и финансовые вопросы. Также лидерами ТОП-5 лучших аутсорсинговых компаний
стали компании Intercomp Украины, EBS, Группа Финансовых Решений, Kreston GCG.
Детальніше
13 Травня 2019
Nota Group увійшла в ТОП-5 бек-офісів на аутсорсингу
Ділове видання БІЗНЕС склало рейтинг кращих українських компаній, які надають послуги бек-офісу на аутсорсингу. Серед цієї п'ятірки і Nota Group! Бізнес найчастіше віддає на аутсорсинг IT-процеси, юридичні завдання, управління нерухомістю та об’єктами, податкову звітність, кадрові, фінансові та закупівельні питання. За оцінками експертів, ринок BPO-послуг (Business Process Outsourcing) в Україні склав 2,9 млрд грн. БІЗНЕС визначив кращих гравців аутсорсингу процесів бек-офісу. Бек-офіс — це допоміжні служби в компанії, які безпосередньо не пов’язані з продажами, але без яких не може обійтися жодна компанія — юристи, бухгалтери, кур’єри, а також кадрові працівники. Цей Топ-5 саме про тих, без кого компаніям неможливо обійтися. При складанні цього ренкінгу БІЗНЕС використовував дані з відкритих джерел, зокрема офіційну інформацію компаній, повідомлення ЗМІ. Видання проаналізувало ринок аутсорсингових послуг в Україні та компанії, які надають максимальну кількість таких послуг. Вони обирали компанії за кількістю клієнтів та сервісів, тривалістю роботи на ринку та їхніми досягненнями. Nota Group — компанія, що спеціалізується на комплексному правовому, фінансовому, бухгалтерському, кадровому операційному супроводі бізнесу, а також на побудові функції корпоративної безпеки та форензику (розслідування корпоративних шайхрайств). Команда Nota Group — експерти з різними компетенціями, що дозволяє надавати максимально широкий спектр послуг і підходити до вирішення питань комплексно та всебічно, опрацьовуючи всі можливі варіанти. Nota Group — не консультанти, а компанія, що повністю бере на себе роботу неприбуткових підрозділів, а це вивільнює у клієнта фінансові ресурси, а також час та енергію для розвитку його бізнесу. Компанія надає повний спектр послуг для бек-офісу, курує всі запити клієнта і доступна цілодобово. Також компанія надає юридичний супровід, фінансовий менеджмент, кадрове діловодство, впровадження корпоративної безпеки та форензик. Nota Group може похизуватись більш ніж 600 виграними справами, що зберегло клієнтам $900 млн. Дата заснування: 2007 р. Кількість клієнтів: 100+. Послуги: юридичний супровід, супровід 1C, впровадження стандартів GDPR, фінансовий менеджмент, кадрове діловодство, корпоративна безпека та форензик, бухгалтерський супровід. Повний текст рейтингу в журналі БІЗНЕС 
Детальніше
13 Травня 2019
Як побудувати функцію корпоративної безпеки: дорожня карта та кейси з власного досвіду
Великий стратег Вінстон Черчилль сказав: "За безпеку треба платити, а за її відсутності – розплачуватися". Цей вираз, який уже став крилатим, максимально підходить до реалій ділової сфери. Багато бізнесменів вважають, що побудова функції корпоративної безпеки – справа не обов'язкова, не термінова й зазвичай ситуативна. Такий підхід часто призводить до виникнення кризових ситуацій, вирішення яких потребує колосальних сил і грошових затрат. У нашому сучасному світі, де про корпоративне шпигунство знімають фільми, а балом править конкуренція, бізнесу зі слабким захистом просто не вижити. У цій статті ми розкажемо, як професійно й усебічно налагодити функцію корпоративної безпеки та яку роль у цьому процесі має юридичний департамент. Що таке корпоративна безпека? Це основне запитання, з якого потрібно починати. Необхідно зрозуміти, що корпоративна безпека – це не охоронець на вході чи система відеоспостереження. Такі інструменти – привіт з далекого минулого, вони вже давно не можуть забезпечити ваш спокійний сон і впевненість у майбутньому. Сьогодні побудова корпоративної безпеки на підприємстві – складний і тривалий комплексний процес. Передусім – це прогнозування та ідентифікація загроз. Складність полягає в тому, щоб заздалегідь відчувати, що насувається буря, точно знати, куди може вдарити блискавка, і не допустити виникнення кризової ситуації. Звідки ж чекати проблем? Варіантів безліч. Усі ризики можна поділити на зовнішні й внутрішні. Як би сумно це не звучало, але найбільша загроза для бізнесу в Україні – це держава, тобто корумповані елементи з числа правоохоронців і контролерів. Більшість бізнесменів знають про це не з чуток: ведення бізнесу дуже ускладнюється, коли кожен день доводиться відбиватися від чиновників-корупціонерів. Ще одна не менш серйозна зовнішня загроза – кримінальні структури, конкуренти й промислові шпигуни. Якщо ви вважаєте, що "братки" з 90-х давно зникли, ви помиляєтеся – вони просто змінили яскраві піджаки на дорогі костюми. Нещодавній кейс: на одне підприємство прийшла група осіб із вимогою переоформити одну з бізнес-структур на їхню афілійовану компанію. Такі ситуації бувають не тільки у фільмах, це й досі наша з вами реальність. Приклад ще однієї зовнішньої загрози – звільнені співробітники. Треба завжди пам'ятати, що працівник покидає підприємство з певним обсягом інформації. А якщо до цього додати гнів і жагу помсти – ситуація стає серйозним джерелом проблем. Може відбутися, наприклад, витік конфіденційної інформації до конкурентів. Заподіяний збиток від таких дій залежить від ступеня доступу колишнього співробітника – у разі найгіршого сценарію ситуація може закінчитися навіть зруйнованим бізнесом. Ризики будуть завжди, якщо є відкриті зобов'язання перед кредиторами або постачальниками. Внутрішніми загрозами є все, що відбувається всередині бізнесу. Це – дії співробітників, які можуть завдати шкоди, спричинити витік конфіденційної інформації чи підірвати ділову репутацію. І не завжди співробітник усвідомлює свої дії. Йому може здаватися, що сказане чи зроблене не несе жодної загрози. Варіанти можна перераховувати дуже довго, але головне – убезпечити себе й підприємство, побудувавши функцію корпоративної безпеки. Як побудувати функцію корпоративної безпеки? Щоб бути повністю впевненим у тому, що бізнес перебуває під максимальним захистом, під час упровадження функції корпоративної безпеки треба охопити три елементи: інформаційну безпеку, юридичну й фізичну. Самим же впровадженням мають займатися юристи, а також працівники служби безпеки. При цьому надзвичайно важливо, щоб усі члени групи працювали як один організм. А зробити це можливо тільки поділивши обов'язки й компетенції, бо слабких місць у спільній роботі дуже багато. Наприклад, юридичний департамент часто не довіряє невідомим джерелам служби безпеки. Це цілком закономірно для людей, які керуються тільки фактами та документами, адже перевірка інформації потребує часу та ресурсів. Формуючи команду для побудови функції корпоративної безпеки, надзвичайно важливо поділити обов'язки й відповідальність ще на старті. Основні правила звучать так: обидва департаменти знаходяться в прямому підпорядкуванні власника чи керуючої особи; юридична служба та служба безпеки не повинні бути підзвітними один одному; усі обов'язки, права й сфери впливу має бути зафіксовано на папері й підписано обома сторонами. Якісно прописані внутрішні регламенти дають можливість зняти більшість конфліктних ситуацій. Ось частина питань, які краще залишити юридичному департаменту: підготовка всіх документів, представництво інтересів компанії та її керівників у правоохоронних органах, підготовка всіх запитів й обробка відповідей, аналіз ризиків і шляхів вирішення проблем тощо. Подальшу роботу необхідно будувати в комітеті, де кожен має право голосу. Такий комітет підпорядковується власнику, інформує його про всі процеси й допомагає знайти способи розв'язання проблемних ситуацій. Уявімо, що етап формування комітету вже позаду. Що ж далі? Юридичний департамент бере на себе аналіз і стратегію розвитку інформаційної та юридичної безпеки, а служба безпеки зосереджує увагу на безпеці фізичній. Інформаційна безпека – це захист конфіденційної інформації й комерційної таємниці. Перше, що треба зробити в цьому блоці, – визначити, яка саме інформація є конфіденційною для бізнесу. Юристи фіксують це в регламенті. Кожен співробітник повинен мати доступ тільки до даних, необхідних йому для виконання службових обов'язків. Не можна забувати й про режим зберігання інформації. Важливі документи не можуть лежати на столах, у тумбочці (і навіть у сейфі), адже в кризову хвилину вони можуть потрапити не в ті руки. Наша рекомендація: документи (особливо правовстановлювальні на матеріальні активи) повинні бути на зберіганні в адвокатів. Це блокує несанкціоноване проникнення контролерів-фіскалів і захищає від зловживань співробітників. Щоб обшукати кімнату адвоката, правоохоронці мають отримати окремий дозвіл, а це досить складно. Кожен співробітник під час прийняття на роботу повинен підписувати зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації. Відповідно до закону за порушення зазначеного договору передбачено адміністративне й кримінальне покарання. Роботодавець може також визначити грошовий штраф за витік, а професійна команда юристів здатна розробити такий договір, який зможе утримати співробітника від несанкціонованого розповсюдження інформації. Не зайвим буде прописати в регламенті й правила про робоче місце для працівників. Знаю випадок, коли до приміщення фінслужби завітали "маски-шоу", а в усіх співробітників на моніторах були папірці з паролями й логінами. Друге правило – правило чистого столу. Це стосується як електронних носіїв, так і паперових. Я рекомендую унеможливити використання флеш-накопичувачів рядовими співробітниками, що зменшить імовірність витоку інформації. Також потрібно звернути увагу на порядок використання електронної корпоративної пошти. Перше правило, яке повинні знати співробітники, – корпоративна пошта є власністю компанії. Був випадок: співробітник, перебуваючи на робочому місці, негативно висловився про держслужбовця на форумі. Через місяць компанія отримала позов про захист честі, гідності й ділової репутації з компенсацією на кілька мільйонів гривень. Юридична безпека. Крім згаданого вище режиму зберігання документів, важливо вести паспорт активів. Якщо на підприємстві їх багато, то й зміна статусів відбувається постійно. Краще, щоб цим займалася окрема людина, яка несе відповідальність за своєчасне оновлення інформації. До юридичної безпеки входить і перевірка людей під час прийняття на роботу. Це дуже важливий чинник у побудові функції корпоративної безпеки. Особливо це стосується керівних позицій та осіб, які матимуть справу з фінансовими ресурсами й конфіденційною інформацією, адже резюме може бути неповним або й зовсім недостовірним. До речі, саме в цьому аспекті вкрай важлива спільна роботи юристів і служби безпеки. Окрема необхідна функція юридичного департаменту – ведення реєстру судових рішень і кримінальних проваджень. Сьогодні це абсолютно відкрита інформація, яку потрібно регулярно перевіряти, щоб раптом не виявилося, що ваш бізнес уже не ваш, а давно належить іншим особам. Сюди, звісно ж, варто віднести й роботу з дебіторською заборгованістю. Тут усе просто: важливо не допускати прострочення й перевіряти контрагентів на предмет їх платоспроможності та надійності на етапі переддоговірної роботи. Хто впроваджує функцію корпоративної безпеки? Захистити ваш бізнес від ризиків і загроз може як внутрішня команда, зібрана з різних фахівців, так і найнята на аутсорс. З власного досвіду можу сказати, що другий варіант є професійнішим, зрозумілішим і якіснішим, оскільки всебічний підхід до побудови функції корпоративної безпеки потребує роботи великої команди юристів, аудиторів, колишніх співробітників правоохоронних органів, аналітиків, психологів. Завдання такої команди – дізнатися все й про всіх. Чи багато ви знаєте про прибиральницю вашого офісу, яка приходить на роботу рано вранці й досить довго перебуває у вашому кабінеті наодинці? Чи впевнені ви у вашій системі захисту від вірусів, яку встановив на комп'ютери штатний IT-фахівець? Чи можете ви гарантувати, що цінна інформація не втече до конкурентів? Найнята на аутсорс команда має за спиною чималий досвід упровадження системи й проведення розслідувань, тому вона налагодить функцію якісніше й оперативніше. Вона вже бачить, де тонкий лід, і знає, як це виправити. Є ще один важливий момент – залучення команди на аутсорс збереже здоровий клімат у колективі. Простіше звинувачувати в усьому якусь невідомому людину, а не колегу, з яким п'єш каву щоранку. В Україні є небагато фірм, здатних упровадити функцію корпоративної безпеки на найвищому рівні, – це Sayenko Kharenko й компанія Nota Group, яка спеціалізується на повному супроводі бізнесу в різних сферах. Вони обидві є членами АПКБУ та мають багаторічний досвід. Також вони керуються принципами повної конфіденційності й максимальної якості роботи. Є й менш помітні фірми, які займаються цим питанням. Дуже відрадно, що з кожним роком цей напрям розвивається все активніше. Обираючи команду, головне звернути увагу на її репутацію та на відгуки щодо роботи. У діловому світі все таємне швидко стає явним. Компанія, яка має ім'я, ніколи не поставить його під загрозу, тож ви можете бути впевнені в її репутації. Під час побудови функції корпоративної безпеки складається умовна "конституція". Ось деякі принципи роботи Nota Group: – ми – не пожежна служба, ми діємо на випередження, тому передусім ідентифікуємо проблему, щоб не допустити її виникнення; – важливе колегіальне ухвалення ключових рішень; – функція корпоративної безпеки – це комплекс дій; – завжди треба дотримуватися корпоративної культури на всіх рівнях і під час виконання будь-яких функцій – це один із головних принципів; – економічна доцільність іншими словами – це ціна питання: ухвалюючи рішення, ми завжди зважуємо альтернативи й віддаємо перевагу економічно доцільним варіантам; – необхідна узгодженість дій з акціонером і CEO бізнесу, адже власники – перші, хто зацікавлений у його збереженні. Завершц огляд цитатою американського криптографа й фахівця з комп'ютерної безпеки Брюса Шнайєра: "Безпека – це процес, а не продукт". Пам'ятайте про це. Джерело: Юрист і закон 
Детальніше

Зв'яжіться з нами

Відправте запит, и ми передзвонимо вам
АБО